Oct19

Stoughton Opera House

Stoughton Opera House, 381 East Main Street, Stoughton, WI

with Pieta Brown